Brasserie Bellanger in Parijs: betaalbare brasserie met klassiek-meets-millennial-interieur

Goed en betaalbaar eten in Parijs – het wordt steeds makkelijker en leuker. Vorig jaar opende Bouillon Pigalle, waar je in een moderne settting betaalbare Franse klassiekers geserveerd krijgt. Ook de nieuwe Brasserie Bellanger is vriendelijk voor je portemonnee. En de sfeer is die van een klassieke-brasserie-meets-millennial-interieur.

-> scroll down for the English text

Eerst iets over de oprichters van Brasserie Belanger, de dertigers Victor Lugger en Tigrane Seydoux. Je mag ze gerust twee bekende Franse ondernemers noemen. Althans, Parijzenaars kennen hun zes hippe trattoria’s, waar je goed en goedkoop Italiaans kunt eten. De recentste aanwinst voor hun Big Mamma-imperium, Felicitate, is een restaurant van recordformaat: 4500 m2 groot. Inmiddels hebben ze ook al een filiaal in Lille en maakten ze de oversteek naar Groot-Brittannië. In Londen openden ze onlangs hun tweede restaurant.

 

Tijd voor iets nieuws

Beide heren zijn rasondernemers, en dus was het tijd voor iets nieuws: een Franse variant. Onder de naam Victor et Charley zijn ze Brasserie Bellanger begonnen. Het restaurant zou vernoemd zijn naar een verre tante van ‘Charly’, Marie-Louise Bellanger, van wie ze een klein keukenschriftje met Franse recepten vonden. Ook hebben ze na een pop-upversie van Bellanger veel moeite gedaan om de beste producenten voor hun restaurant te vinden. Aan storytelling geen gebrek.

Goudkleurige eigthies barkrukken

Hoe zitten we erbij? Top, mogen we wel zeggen. Bellanger oogt als een bistro, maar dan in een hip jasje. We zien de bekende (bistro)mozaïekvloer, en tafeltjes met marmeren blad. En ook: veel planten, een goudkleurige zinc, goudkleurige eigthies-achtige barkrukken en modern bloemetjesbehang. Het restaurant, ontworpen door B3 Designer, doet een beetje denken aan een millennium interieur.


Verder is er een open keuken. Zelfs een eigen servies, compleet met de naam van het restaurant, ontbreekt niet. En laten we vooral de fraaie toiletten niet vergeten: in plaats van wasbakken zijn er hoge Toscaanse (?) bloempotten. Heel bijzonder. Net zoals de humoristische waterkannen in de vorm van dieren.

Perfecte poireaux vinaigrette

En het eten? We proeven een perfecte poireaux vinaigrette (6 euro) met – verrassend – croutons die het net dat beetje extra geven. Dat geldt ook voor de celeri remoulade (5 euro). De saucisse purée (13 euro) is dankzij de boter het ultieme comfort food.  Mijn tafelgenoot geniet van de frisée aux lardons (5 euro) en de boeuf seché au poivre vert (10 euro). Ook allebei puike gerechten. Tot besluit komt de Paris brest op tafel. Wat een mooie afsluiting: klein maar fijn dankzij de hazelnootpraliné. 

We hopen dat Victor et Charley snel nog meer vestigingen van Brasserie Bellanger in de Franse hoofdstad openen. En misschien nog mooier: in Nederland. Wij zijn fan.

MELD JE AAN VOOR DE GRATIS NIEUWSBRIEF!

Getting good and affordable food in Paris – it’s going to be easier. Bouillon Pigalle opened last year, where you will be served affordable French classics in a modern setting. The new Brasserie Bellanger is also friendly to your wallet. And the atmosphere is that of a classic brasserie-meets-millennial interior.

First something about the founders of Brasserie Belanger, Victor Lugger and Tigrane Seydoux. You can call them two famous French entrepreneurs. At least, Parisians know their six hip trattorias, where you can eat good and cheap Italian. Felicitate, the most recent addition to their Big Mamma empire, is a record-sized restaurant of 4,500 m2. In the meantime they already opened a restaurant in Lille and two in London.

 Time for something new

Both gentlemen are entrepreneurs, so it was time for something new: a French variant. They started Brasserie Bellanger under the name Victor et Charley. The restaurant is said to be named after a distant aunt of “Charly”, Marie-Louise Bellanger, from whom they found a small kitchen notebook with French recipes. After a pop-up version of Bellanger, they also put a lot of effort into finding the best producers for their restaurant. No shortage of story telling.

Gold colored eigthies bar stools

How’s the interior? Great, we can say. Bellanger looks like a bistro, but with a contemporary twist. We see the famous (bistro) mosaic floor, and tables with a marble top. But also: lots of plants, a gold-colored zinc, gold-colored eigthies-style bar stools and modern floral wallpaper. The restaurant, designed by B3 Designer, is reminiscent of a millennium interior.

There is also an open kitchen. Even the restaurant has its own service, complete with the name of the restaurant. Oh, and let’s not forget the beautiful toilets. Instead of washbasins there are high Tuscan (?) flower pots. Very special. Just like the humorous water jugs.

The perfect poireaux vinaigrette

And the food? We taste a perfect poireaux vinaigrette (6 euros) with – surprisingly – croutons that give it that little bit extra. The same goes for the celeri remoulade (5 euros). Thanks to the butter, the saucisse purée (13 euros) is the ultimate comfort food. My table companion enjoys the frisée aux lardons (5 euros) and the boeuf seché au poivre vert (10 euros). The Paris brest is a nice way to end our meal: small but very good thanks to the hazelnut praline.

We hope that Victor et Charley will soon be opening more Brasserie Bellanger stores in the French capital. And maybe even better: in the Netherlands. We are a fan.

La Brasserie Bellanger, Rue du Faubourg Poissonnière 140, 75010 Parijs (métro Barbès Rochechouart, of lopend vanaf Gre du Nord). Terras. Alle dagen geopend. Reserveren niet mogelijk.

© tekst en foto’s: Monsieur Plusfours 2019

 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een '*'