Wie is Monsieur Plusfours

MONSIEUR PLUSFOURS

Waarom zou je een mooi zuurdesem brood kopen? Zodat je het zelf kunt snijden. Of koffiebonen? Omdat je die zelf kunt malen. Of neem een boek: graag op papier! Waarom? In deze steeds meer digitale wereld is het prettig om iets tastbaars in handen te hebben, om iets te doen met een fysiek product. 

Ook fijn: terugkijken. Naar kunst, naar oude interieurs, naar oude recepten, naar oude muziek. Misschien ook wel omdat de wereld steeds sneller verandert (juist, door die digitalisering). En omdat Monsieur Plusfours een hang heeft naar het oude, naar het 19e-eeuwse. En soms nog verder terug in de tijd, de belle epoque.

Monsieur Plusfours neemt je dus mee naar het verleden, maar ook naar het heden. Want al kan een Parijse bistro soms in een modern jasje verschijnen, door de kaart en het interieur kan het restaurant toch verwijzen naar die aloude bistro. 

Monsieur Plusfours wil je met zijn blog inspireren. Met al het moois wat het leven biedt. En die inspiratie komt mede dankzij die toenemende digitalisering, want wat zouden we bijvoorbeeld moeten zonder Instagram? Het is een dagelijkse bron van ideeën.

Maar in de kern gaat het op deze blog om het oude en om mensen die iets met dat oude doen. Van een handelaar in antieke kleding tot een winkel die ouderwetsche emaillen producten verkoopt, tot schrijvers die teruggaan in de tijd, tot oude interieurs, exposities over kunst uit een ver verleden en muziek die herinneringen oproept.

GESCHIEDENIS

Bloggen doet Ronald de Nijs / Monsieur Plusfours al sinds 2005. Hij begon met de foodblog Zestz, om tien jaar later Mister McCool te beginnen. Eind 2018 was het tijd voor een nieuwe stap: Monsieur Plusfours (waarin ook verschillende berichten van eerdere blogs een plek hebben gekregen). Kwamen op Mister McCool al Parijs, antiek en kunst aan bod, op Monsieur Plusfours zal Ronald als een ‘vintage gentleman in a modern world’ nog meer berichten over de mooie dingen des levens. Hij kijkt terug in de tijd (in bijvoorbeeld musea en landhuizen), maar ook vooruit (tentoonstellingen, boeken en wat al niet meer).

ONAFHANKELIJK

De berichten op Monsieur Plusfours zijn een persoonlijke keuze van Ronald de Nijs. De selectie van de berichten komt onafhankelijk tot stand. Monsieur Plusfours heeft geen commerciële verbintenissen met beschreven producten of diensten, tenzij expliciet vermeld.

CONTACT
Ronald de Nijs, e-mail monsieurplusfours@xs4all.nl

COPYRIGHT

Niets van deze site (zowel tekst als beeldmateriaal) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monsieur Plusfours.

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt evenwel geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet goed functioneren van deze website. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Monsieur Plusfours niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Evenmin kan Monsieur Plusfours verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Ook kan Monsieur Plusfours niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die gekoppeld zijn aan deze website.

PRIVACYVERKLARING

(met dank aan www.simpelrijkleven.nl)

Monsieur Plusfours ontvangt persoonsgegevens van lezers via het statistiekprogramma Google Analytics. Zo kunnen we onder andere bekijken hoeveel lezers deze site bezoeken en welke artikelen ze lezen. Persoonsgegevens zijn echter voor ons niet te zien. Google Analytics verkrijgt de informatie met behulp van  je IP-adres. De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Reacties achterlaten onder een artikel

Onder artikelen op Monsieur Plusfours kun je een reactie plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt je IP-adres zichtbaar voor mij. Daarnaast dien je naam en emailadres te tonen bij het reageren. Het mailadres wordt niet online zichtbaar voor de lezers, de opgeven naam wel.

Opslag persoonsgegevens

Bezoekers onder 16 jaar
Monsieur Plusfours heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op via monsieurplusfours@xs4all.nl, dan kan de informatie worden verwijderd.
Bewaartermijn

Monsieur Plusfours bewaart je persoonlijke gegevens voor de duur van 1 jaar. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wie Monsieur Plusfours bezoekt, geeft daarmee toestemming je gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monsieur Plusfours.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monsiseurplusfours@xs4all.nl.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics 
Monsieur Plusfours plaatst cookies van Google. Dit doen we om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook is het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics-code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media-knoppen 
Op Monsieur Plusfours staan social media-buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Mister McCool heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen 
Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien we deze graag tegemoet op monsieurplusfours@xs4all.nl.