Haute bohemians: zo wonen de smaakmakers die hun eigen weg inslaan 

Fotograaf Miguel Flores-Vianna publiceerde in 2017 zijn boek ‘Haute Bohemians’. Het is een caleidoscoop van tijdloze interieurs die wars van trends zijn. Een droomboek dat je van tijd tot tijd, als bron van inspiratie, doorbladert. In zijn nieuwste publicatie concentreert de in Argentinië geboren en in Londen gevestigde fotograaf zich op zijn geliefde Griekenland. Ook nu weer reflecteren de huizen de persoonlijkheden van hun bewoners: smaakmakers die hun eigen weg volgen. En dat is een verademing in een tijd waarin interieurs steeds meer op elkaar gaan lijken. In een exclusief interview geeft Miguel Flores-Vianna een inkijkje in de wereld van haute bohemians. 

Scroll down for the English text ->

Haute bohemians

Miguel Flores-Vianna: ‘Ik houd van interieurs die het leven van hun bewoners laten zien. Daarom zeg ik altijd dat haute bohemians [de titel van het boek, red.] niet zozeer de realiteit van een inkomen weerspiegelen, maar eerder de passies van degenen die in die huizen wonen. Ik geloof dat haute bohemians vooral trouw zijn aan zichzelf, met een visie op en een idee van hoe het leven geleefd moet worden, los van trends of van wat mensen op dat moment leuk vinden. De meeste van hen worden geleid door een eigen innerlijk kompas. Dit soort huizen heeft een speciale, betoverende sfeer, waardoor ik onvermijdelijk word beïnvloed en geraakt.’

Griekenland

‘In een eerder leven moet ik wel Grieks geweest zijn! Mijn ouders waren beiden liefhebbers van Griekenland en hebben hun liefde voor het land met mij gedeeld. Elke zomer ga ik naar Griekenland en voel ik me er thuis. Het is een buitengewoon mooie plek, doordrenkt van een rijke geschiedenis, maar uiteindelijk zijn het de warmte en levenslust van de Grieken die mij het meest betoveren.’

Licht

‘Als fotograaf worden mijn ogen van nature aangetrokken door het licht. Een kamer staat of valt met het licht.’

Inspirerende ontmoetingen

‘Ik heb inspiratie opgedaan bij de mensen die ik heb ontmoet. Het zijn de mensen die mij interesseren en meestal wonen ze in buitengewone huizen. Ik moet hier verduidelijken dat die huizen niet buitengewoon zijn omdat ze een bepaalde financiële status weerspiegelen, maar vanwege de passies en rijke levens van hun bewoners.’

Mensen maken de kamers tot wat ze zijn

‘Dat gezegd hebbende, moet ik eraan toevoegen dat ik het geluk heb gehad om buitengewone huizen te bezoeken die me altijd zijn bijgebleven. Neem bijvoorbeeld de slaapkamer van Tatiana Twombly [kunstenaar en vrouw van kunstenaar Cy Twombly, red.] in Rome, waar alle muren waren voorzien van boekenkasten van vloer tot plafond, gevuld met alleen maar tuinboeken. Tatia toonde me een boek over paddenstoelen en vertelde me hoe een Duitse oppas haar had geleerd om eetbare exemplaren te zoeken. Tatia was geweldig.’

‘Het appartement van Rudolf Noerejev [Russisch-Oostenrijkse balletdanser en choreograaf, red.] in het Dakota-gebouw in New York, een plek waar ik het geluk had om als jonge redactie-assistent twee hele dagen door te mogen brengen tijdens een fotoshoot. Noerejev verzamelde antiek textiel en bewaarde dat in elke mogelijke kast in zijn appartement. Op de tweede dag van de shoot kleedden we ons allemaal in Ottomaanse brokaatstoffen en renaissance fluweel voor een portret.’

‘De prachtige geplaveide vloeren van de binnenplaatsen in het Ghika-huis op Corfu, waar Jacob Rothschild [Britse bankier en lid van de bankiersfamilie Rothschild, red.] bij zonsondergang verhalen met me deelde over het leven van zijn stiefvader, de schilder Nikos Ghika, en zijn kring van intellectuele vrienden.’

‘De onvergetelijke woonkamer die Rose Tarlow [interieur-, meubel- en textielontwerper, red.] voor zichzelf heeft gecreëerd in Bel Air, met klimop die naar binnen kruipt en waar elke schat de test heeft doorstaan van Roses onfeilbare oog. En toch voelt alles ontspannen en gewoonweg prachtig, dankzij haar buitengewoon relaxte persoonlijkheid. Ik noem deze voorbeelden omdat het uiteindelijk de mensen zijn die de kamers maken tot wat ze zijn. Het zijn deze vier mensen die genoemde ruimtes voor mij memorabel hebben gemaakt.’

Het ideale interieur

‘Mijn ideale interieur is mijn eigen huis. Het is gevuld met persoonlijke voorwerpen die mijn identiteit weerspiegelen, mijn liefdes, mijn reiservaringen en mijn literaire interesses. Zelfs de huizen die mijn ouders in mijn kindertijd hebben ingericht, waren altijd doordrenkt van mijn persoonlijkheid, en dat koester ik. Het creëert een diep gevoel van comfort en kracht.’

Miguel Flores-Vianna, Haute Bohemians Greece, Vendome, $ 75,00

© Tekst: Monsieur Plusfours 2023; beeld: Miguel Flores-Vianna

MELD JE AAN VOOR ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF

Door je in te schrijven ga je akkoord met ons privacybeleid en ontvang je automatisch onze nieuwsbrief, net zolang totdat je je weer afmeldt.

Haute Bohemians: this is how tastemakers live, forging their own path

Photographer Miguel Flores-Vianna published his book ‘Haute Bohemians’ in 2017. It is a kaleidoscope of timeless interiors, indifferent to trends. This dream book is one you browse through from time to time, serving as a source of inspiration. In his latest publication, the photographer, born in Argentina and based in London, focuses on his beloved Greece. Once again, the houses reflect the personalities of their residents: tastemakers who forge their own path. It is a breath of fresh air in a time when interiors are becoming increasingly alike. In an exclusive interview, Miguel Flores-Vianna offers a glimpse into his haute bohemian world. ->

Haute bohemians 

Miguel Flores-Vianna: ‘I love interiors that show the lives of those who inhabit them. That is why I always say that haute bohemians [The titel of the book, ed.] do not reflect the reality of an income but, rather, the passions of those who live in those houses. I think haute bohemians are above all themselves, they have a vision, they have an idea of how life should be lived regardless of fashion or hearsay. Most of them are guided by their own inner compass. The strength to follow that inner compass is a great gift. I feel that these type of houses have a special dust of magic that I can not but be influenced and moved by. ‘

Greece

‘In another life I must have been Greek! My parents were both Hellenophiles and shared their love of the country with me. Every summer I decamp to Greece and feel like one of their own. It is an incredibly beautiful place, full of such rich history but, in the end, it is the warmth and the joie of the Greeks that seduces me the most.’

Light

‘As a photographer, my eyes are naturally drawn to the light. The light is what, for me, makes or kills a room.’ 

Inspiring encounters

‘I have taken ideas from the people that I have met along my life. It is the people that interest me and usually the people that interest me live in extraordinary places. I have clarify here that those places are not extraordinary because they reflect any financial stage but because they reflect passions and lives well lived.’ 

People make the rooms what they are

‘Having said that I have to add that I have been very lucky to see extraordinary spaces and they have stayed with me, the Rome bedroom that belonged to Tatiana Twombly [artist and wife of artist Cy Twombly, ed.], its four walls covered with floor to ceiling book cases that only contained gardening books, Tatia showed me a book on mushrooms and told me how a German nanny had taught her to look for edible ones, Tatia was marvelous.’ 

‘Rudolf Nureyev’s apartment [Russisch-Oostenrijks balletdanser en choreograaf, ed.] in the Dakota Building in NYC, a place I was lucky to spend two entire days during a photo shoot as a young editorial assistant, Nureyev collected antique textiles which he stored in every possible cabinet in the apartment and by the second day of the shoot we all dressed up in Ottoman brocades and Renaissance velvets for a portrait. 

The beautiful pebbled floors of the courtyards at the Ghika house in Corfu, where Jacob Rothschild [British banker and prominent member of the banking family Rothschild, ed.] told me stories at sunset about the lives of his stepfather the painter Nikos Ghika and his coterie of intellectual friends.’ 

‘The unforgettable living room Rose Tarlow [interior, furniture and textile designer, ed.] created for herself in Bel Air with ivy creeping inside and where every treasure has passed the test of Rose’s unerring eye and yet because of her extraordinary easy going personality all feels relaxed and just wonderful. I am giving you these examples because it is in the end the people that make the rooms, it is all those four people I mentioned the ones who made those spaces memorable to me.‘ 

Ideal home interior 

‘My ideal home interior is my home because it is full of the things that speak to me and that reflect my life, what I love, where I have been, what I read. My homes have always been personal, even the ones that were put together by parents when I was a kid and I Iove that. It gives me an enormous sense of comfort and strength.’

Miguel Flores-Vianna, Haute Bohemians Greece, Vendome, $ 75,00

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een '*'