In 2022 opent het voormalige Parijse huis van Serge Gainsbourg als museum

5 bis rue de Verneuil in Parijs is een bedevaartsoort voor fans van Serge Gainsbourg. Nooit kwamen ze verder dan de gesloten toegangsdeur van het huis waar de zanger en liedjesschrijver meer dan 20 jaar tot zijn dood in 1991 woonde. Maar daar komt verandering in: dochter Charlotte maakt er een museum van. De opening van Maison Gainsbourg staat gepland voor voorjaar 2022.

-> Scroll down for the English text

Na de dood van haar vader kocht Charlotte, die we kennen als gevierd actrice, 5 bis rue de Verneuil in het chique 7de arrondisement om er een museum van maken. Maar het liep anders. Ze besloot de herinneringen aan haar vader levend te houden door niets aan het huis te veranderen. Alsof hij op elk moment kon binnenstappen in de woning met de zwarte muren en de vele herinneringen. Zelfs de asbakken schijnen nog zijn peuken te bevatten.  

Toch besloot Charlotte het idee voor een museum na vele jaren nieuw leven in te blazen. Het liefst had ze in zijn dertigste sterfjaar de deuren ervan geopend, maar corona gooide roet in het eten. Inmiddels is de openingsdatum verschoven naar voorjaar 2022.

Serge Gainsbourg, gefotografeerd door Claude Truong-Ngoc in 1981. CC BY-SA 3.0

Maison Gainsbourg

Maison Gainsbourg zoals het nieuwe initiatief gaat heten krijgt twee adressen. Bezoekers krijgen een rondleiding in 5 bis rue de Verneuil, waar zich de voormalige woning van Serge Gainsbourg bevindt. Daarna vervolgen ze hun bezoek aan de overkant van de straat, 14 rue de Verneuil, waar straks een museum, een boekhandel-winkel en de horecagelegenheid Gainsbarre openen.

Gainsbarre

Met de Gainsbarre wil Charlotte het begin van haar vaders carrière in herinnering brengen. Het wordt een pianobar, een verwijzing naar de tijd dat Serge Gainsbourg als pianist werkte bij Flavio’s in Le Touquet en bij cabarets in de hoofdstad. Overdag kun je hier ontbijten en lunchen, ’s avonds verandert Gainsbarre in een cocktailbar en restaurant. Bovendien vinden hier straks ook culturele activiteiten plaats.

Tja, wat is het?

Een van de publiekstrekkers wordt de woonkamer van 5 bis rue de Verneuil. Serge Gainsbourg zou tegen gasten hebben gezegd: ‘Ik weet niet wat het is: een salon, een muziekkamer, een bordeel, een museum…’ Vanaf voorjaar 2022 kunnen we daar ons eigen oordeel over vormen. 

In 2022 Serge Gainsbourg’s former Paris house opens as museum

5 bis rue de Verneuil in Paris is a place of pilgrimage for fans of Serge Gainsbourg. They never got beyond the closed entrance door of the house where the singer and songwriter lived for more than 20 years until his death in 1991. But that is about to change: daughter Charlotte is turning it into a museum. The opening of Maison Gainsbourg is planned for spring 2022.

After the death of her father, Charlotte, who we know as a celebrated actress, bought 5 bis rue de Verneuil in the chic 7th arrondisement to turn it into a museum. But things took a different turn. She decided to keep the memories of her father alive by not changing anything about the house. As if he could step into the house at any time, with its black walls and many memories. Even the ashtrays seem to contain his cigarette butts.

Nevertheless, after many years, Charlotte decided to breathe new life into the idea of a museum. She would have preferred to open the museum in his thirtieth year of death, but corona threw a spanner in the works. In the meantime, the opening date has been pushed back to spring 2022.

Maison Gainsbourg as the new initiative will be called will have two addresses. Visitors get a guided tour at 5 bis rue de Verneuil, where Serge Gainsbourg’s former home is located. Afterwards they continue their visit at the other side of the street, 14 rue de Verneuil, where a museum, a bookshop and the restaurant Gainsbarre will open.

Gainsbarre

With Gainsbarre, Charlotte wants to remember the beginning of her father’s career. It will be a piano bar, a reference to the time when Serge Gainsbourg worked as a pianist at Flavio’s in Le Touquet and at cabarets in the capital. During the day you can have breakfast and lunch here, in the evening Gainsbarre turns into a cocktail bar and restaurant. Moreover, cultural activities will soon take place here.

Well, what is it?

One of the crowd-pullers will be the living room at 5 bis rue de Verneuil. Serge Gainsbourg is reported to have said to guests: ‘I don’t know what it is: a lounge, a music room, a brothel, a museum…’ As of spring 2022, we will be able to make our own judgement on this.

Lees ook:

© Tekst: Monsieur Plusfours 2021; foto van de pui van 5 bis rue de Verneuil: Nate Bolt, CC BY-SA 2.0

MELD JE AAN VOOR ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF!

Door je in te schrijven ga je akkoord met ons privacybeleid en ontvang je automatisch onze nieuwsbrief, net zolang totdat je je weer afmeldt.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een '*'