Instagramtip: oude winkelinterieurs in België

Met haar instagramaccount Old shops in Belgium wil de Vlaamse interieurarchitect Katherine Ennekens meer aandacht voor de schoonheid van oude Belgische winkelinterieurs. Ook hoopt ze dat deze decors uit vervlogen tijden behouden blijven. 

-> Scroll down for the English text

De Vlaamse Katherine Ennekens ziet meer en meer winkels uit haar jeugd verdwijnen. ‘Prachtige winkelinterieurs worden dikwijls vervangen door banale exemplaren van spaanplaat. Onbegrijpelijk en heel jammer voor onze steden en dorpen. Winkels zijn meestal privé-eigendom, maar toch zijn ze ook een beetje publieke ruimte. Ze bepalen mede de kwaliteit van ons leven,’ vindt Katherine, die een opleiding interieurarchitectuur en monumentenzorg volgde.

Sloophamer

Passief toekijken is niet haar ding. Dus toen in 2014 de sloophamer dreigde voor een oude Antwerpse snoepwinkel, startte ze een protestactie. Tevergeefs, want het pand ging toch tegen de vlakte. ‘Vervolgens besloot ik in beeld te brengen welke parels we nog wel hebben en probeer ik mensen warm te maken om dergelijke interieurs voor de toekomst te behouden.’ Met dat doel maakte ze het boek ‘Goed bewaarde interieurs – Sinds 1875’.

Inmiddels werkt ze aan een tweede deel dat in 2023 uitkomt. En geeft ze nog bestaande winkelinterieurs een plek op haar instagramaccount. Ze noemt zichzelf een ‘goede speurneus’, maar ook kreeg ze van haar instagramvolgers fijne tips. ‘Samen zorgen voor erfgoed is zo fijn!’

Lissabon en Barcelona

Steden als Lissabon en Barcelona zetten heel bewust in op het bewaren van authentieke interieurs, merkt Katherine. ‘Ze zien de commerciële waarde ervan in. Op dat gebied moet België nog een tandje bij zetten. Ik pleit er ook voor dat de overheid winkeliers begeleidt om hun interieurs te behouden. Maar ook winkeliers inspireren is erg belangrijk. Het is een én-én-verhaal.’

Monumentenstatus

Naar aanleiding van haar eerste boek hebben een paar winkelinterieurs een monumentenstatus gekregen. ‘Het besef groeit dus, al gaat het mij veel te traag.’ Wel merkt ze ook bij jongere mensen een hernieuwde aandacht voor de kwaliteit van authentieke materialen en meubels. ‘Dat geeft hoop!’

Bekijk het instagramaccount Old shops in Belgium 

Instagram tip: Old shops in Belgium

With her Instagram account Old shops in Belgium, Flemish interior architect Katherine Ennekens wants to generate more attention for the beauty of old Belgian shop interiors. She also hopes that these decors from bygone eras will be preserved. 

The Flemish Katherine Ennekens sees more and more shops from her youth disappear. Beautiful shop interiors are often replaced by banal ones made of chipboard. ‘Incomprehensible and a real shame for our towns and villages. Shops are usually privately owned, but they are also a bit of public space. They also determine the quality of our lives,’ says Katherine, who studied interior architecture and historic preservation.

Sledge hammer

Watching passively is not her thing. So when the sledge hammer threatened to demolish an old Antwerp sweet shop in 2014, she started a protest action. In vain, because the building went down anyway. ‘Then I decided to visualise which pearls we do still have and try to enthuse people to preserve such interiors for the future.’ With that thought she produced the book ‘Well-preserved interiors – Since 1875’.

She is now working on a second volume that will be published in 2023. And she gives surviving shop interiors a place on her Instagram account. She calls herself a ‘good detective’, but she also received tips from her instagram followers. ‘It’s so nice to look after heritage together!

Lisbon and Barcelona

Cities such as Lisbon and Barcelona are very consciously committed to preserving authentic interiors, Katherine notes. ‘They see the commercial value of it. Belgium needs to step up a gear in that area. I also plead for the government to support shopkeepers in preserving their interiors. But inspiring shopkeepers is also very important. Both issues are important.’

Monument status

In response to her first book, a few shop interiors have been given listed building status. ‘So awareness is growing, although for me it’s happening far too slowly.’ But she has also noticed a renewed interest among younger people in the quality of authentic materials and furniture. ‘That gives hope!’

Take a look at Katherine’s instagram account Old shops in Belgium 

© Tekst: Monsieur Plusfours, beeld: Katherine Ennekens, 2022

MELD JE AAN VOOR ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF!

Door je in te schrijven ga je akkoord met ons privacybeleid en ontvang je automatisch onze nieuwsbrief, net zolang totdat je je weer afmeldt.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een '*'